Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

Vrijwel alle handelingen in uw dagelijkse leven zijn eigenlijk rechtshandelingen. Zo sluit u bij de supermarkt een koopovereenkomst. U hebt de plicht de goederen die u koopt te betalen maar u hebt het recht op goede - bruikbare en niet bedorven – producten.
Maar u koopt ook een tafel, een stoel, een koelkast, een auto of een huis.

Bij de uitvoering van rechtshandelingen kunnen vragen en onduidelijkheden optreden. Kunt u alle gevolgen overzien? En wat als het misgaat?

In vraagstukken op het terrein van sociale zekerheid, uitkeringen en verzekeringskwesties kunnen wij u bijstaan.

De Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar adviseert u vooraf, begeleidt u bij de uitvoering en treedt voor u op als het misgaat.