Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

De Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar staat werknemers en werkgevers bij op alle terreinen van het arbeidsrecht. Van het adviseren over- of het sluiten van een arbeidsovereenkomst, tot het  al dan niet door middel van tussenkomst van de rechter beëindigen daarvan: wij zijn er voor u!

Dat geldt ook voor collectieve ontslagen, bijvoorbeeld als gevolg van gedwongen bedrijfssluiting; faillissement of door andere oorzaken.

Zeker nu per 1 juli 2015 de wetgeving op dit gebied aanzienlijk is gewijzigd is het van belang zorgvuldig te zijn in te kiezen wegen. In algemene zin is het voor werkgevers wat eenvoudiger geworden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen maar er moet terdege rekening worden gehouden met zaken als opzegtermijnen, transitievergoedingen en complicerende factoren. Per situatie kunnen we vooraf voor u een voorstel maken en bijvoorbeeld onderzoeken of de snelle weg van de beëindigingsovereenkomst kan worden gekozen.

Als uw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd bewaken wij nauwkeurig uw rechten en behartigen uw belangen.