Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

Of u nu schuldeiser of schuldenaar bent; u kunt terecht voor rechtsbijstand bij de Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar.

Als schuldeiser staan we u bij om (uiteindelijk) uw vordering in volle omvang en zo snel mogelijk geïncasseerd te krijgen. Eerst vriendelijk maar zo nodig uiteindelijk heel direct doen we er alles aan om uw schuldenaar tot betaling te (laten) dwingen. Als het niet anders kan met behulp van de rechter.

Als schuldenaar zoeken we samen met u en in overleg met de schuldeiser naar oplossingen in de sfeer van betalingsregelingen; kwijtscheldingen en saneringen.

In het incassorecht is het uitgangspunt van de Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar dat aan het einde twee partijen zoveel mogelijk tevreden moeten zijn gesteld.