Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

De specialiteit van de Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar.

Vroegtijdig ingrijpen

Of u nu ondernemer of particulier bent; er kan altijd een moment komen waarop uw financiële zorgen zo zijn toegenomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. In de regel leiden geldzorgen tot meer (familie)conflicten zodat het van groot belang is om vroegtijdig in te grijpen. Dat niet doen veroorzaakt meestal een reeks van gevolgen waardoor de problematiek steeds groter wordt. U moet dan wellicht uw winkel sluiten, uw huis uit of u moet nog jaren aflossen op een al stokoude lening.

Faillissement

In het (recente) verleden was het allemaal betrekkelijk simpel. Als je je schulden niet kon betalen ging je failliet, ondernemer of particulier. Niet dat het faillissement iets oplost; als er al wat bezittingen waren die te gelde konden worden gemaakt verdampten deze aan faillissementskosten en misschien de meest sterke schuldeisers als de belastingdienst en de hypotheekbank. Wat er na verdeling overbleef (de restschuld) kreeg u weer terug na opheffing van het faillissement. Als er heel goede vooruitzichten waren werd vaak als tussenoplossing de surséance van betaling uitgesproken. Bedoeld als korte periode om financieel orde op zaken te stellen maar in de regel slechts het voorportaal van het faillissement.
Nadeel van het faillissement is ook dat het nadrukkelijk is gericht op liquidatie van de onderneming.

Wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)

Vanaf 1999 is daarop als variant voor particulieren de Wettelijke Schuldsaneringsregeling (Wsnp) in het leven geroepen. Aan het einde daarvan kan de befaamde “schone lei” worden verkregen die er op neerkomt dat de restschulden niet meer opeisbaar zijn maar zijn overgegaan in een natuurlijke verbintenis.
De toegang tot die regeling is veel eenvoudiger dan die tot de surséance of het faillissement. Toelating tot de regeling werkt evenwel nog steeds stigmatiserend omdat er verplichte publicaties volgen en vaak toch voor de omgeving zichtbare gevolgen zijn (verkoop auto; verkoop huis etc.). Bovendien is de toelating tot deze regeling voor ondernemers uiterst onzeker. Vaak wordt er dan gekozen voor eerst het faillissement waarin de zakelijke belangen worden afgewikkeld en aansluitend omzetting naar de Wsnp kan worden verzocht.

Minnelijk saneren

In de rechtspraak ontwikkelt zich gedurende de laatste 10 jaar daarom nog een variant. Meer en meer wordt een schuldpositie minnelijk gesaneerd. Door uit alle denkbare bronnen een saneringsfonds in te richten kan aan de schuldeisers een percentage van de vordering worden geboden tegen finale kwijting. Schuldeisers beseffen vaak dat er in andere scenario’s zeker niet meer “te halen valt” en kiezen dus voor deze snelle efficiënte afwikkeling, zeker wanneer hen de toestand goed en inzichtelijk wordt uitgelegd. In dit model is er geen reputatieschade (geen publicaties) en is er na betrekkelijk korte tijd ruimte om de draad weer op te pakken. Soms lukt het om “going concern” te saneren; soms moet de onderneming worden verkocht; soms moeten de activiteiten worden beëindigd.
Als wij uw schuldpositie gaan saneren onderhandelen wij met uw schuldeisers en verwijst u hen naar ons. Ons streven is ieder geval dat u na afwikkeling van een schuldsanering weer schuldenvrij met uw leven verder kunt. Wellicht vindt u een nieuwe uitdaging in loondienst of geniet u van uw pensioen.

Wij hebben een grote expertise in het insolventierecht en staan u graag bij.