Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

Van huwelijk tot echtscheiding; van geboorte tot erfenis. Familierechtelijke relaties zijn gecompliceerd en teer. Maar al te vaak lopen kleine irritaties uiteindelijk op tot torenhoge conflicten, familievetes en ruzies.

Hoe moeilijk of moeizaam een relatie soms ook lijkt te verlopen; het is altijd beter om welke oplossing daarvoor dan ook minnelijk te bereiken. De Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar staat u graag bij in het oplossen van ingewikkelde erfrechtelijke vraagstukken; door het opstellen van een goed en helder echtscheidingsconvenant en door het geven van zinvolle en bruikbare vermogensrechtelijke adviezen bij huwelijk en andere samenlevingsvormen.

Daarbij hanteren wij juist in dit rechtsgebied de “menselijke maat”.