Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

Als huurder:

Het huren van een huis; het huren van een bedrijfsruimte of het huren van een groter complex. Het sluiten van een huurovereenkomst roept specifieke rechtsvragen op waarover we u graag adviseren. Zo wordt ook uw huurovereenkomst “maatwerk”.

Wat gebeurt er als de huurovereenkomst eindigt of wordt opgezegd? Wat kunt u nog doen als u de huur niet meer kunt betalen en wordt bedreigd met (huis)uitzetting?

De Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar staat huurders graag met raad en daad bij.

Als verhuurder:

Als verhuurder hebt u een aantal vragen te beantwoorden. Treft u een goede huurder; wordt de huur (op tijd) betaald. Wat moet u verzekeren en welk onderhoud is voor uw rekening? Hoe zit het met de belastingtechnische gevolgen?

Als u wordt geconfronteerd met een conflict met uw huurders, met wanbetaling door uw huurders en/of kwesties op het gebied van dringend noodzakelijk eigen gebruik staat de Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar u graag bij.