Praktijk voor rechtsbijstand
ten kortenaar b.v.

Voor alle vragen die u hebt over uw rechten, uw plichten, uw voordelen en uw risico’s die u niet kunt onderbrengen in één van de hiervoor besproken rechtsgebieden kunt u toch contact met de Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar opnemen. We kunnen uw zaak altijd bespreken. Indien noodzakelijk overleggen wij met een collega of andere deskundigen en geven wij u een goed, gedegen en zinvol advies.

Mediation

Mediation is een relatief nuttige en efficiënte manier om in relatief korte tijd een voor partijen aanvaardbare oplossing van een gerezen conflict te bereiken. De afspraken die partijen maken leggen wij nauwkeurig en afdwingbaar vast in een mediationconvenant.

Consultancy

De Praktijk voor Rechtsbijstand Ten Kortenaar kan met haar brede ervaring de directie en/of de bestuurders van ondernemingen en organisaties juridisch terzijde staan zodat zij er van verzekerd is (zijn) dat de onderneming of organisatie in “legal control” blijft. Veelal kan op deze manier vooraf worden voorkomen dat achteraf grote problemen ontstaan.